O nama

Od samog nastanka, pažljivo osluškujući želje i potrebe, najpre gledalaca, slušalaca, potom i pratlaca na teritoriji opštine, a potom i Braničevskog okruga i Istočne Srbije, Mlava svoj program bazira na  sopstvenoj produkciji,  informisanjem građana o dešavanjima u lokalu i promovišući, najpre lepotu  i potencijale ovoga kraja, netaknutu prirodu, bogato kulturno-istorijsko nasleđe, tradiciju i muziku koju karakteriše veličanstven spoj srpskog i vlaškog melosa.

Kako sa ovih prostora veliki broj ljudi živi i radi u inostranstvu, po nekim procenama svaki četvrti, Mlava u tom odnosu svoj program posvećuje našoj dijaspori, snimajući  emisijie sa našim ljudima u inostranstvu,  u Italiji, Austriji, Nemačkoj, održavajući i negujući vezu između matice i dijaspore.


Marketinški pristup – održati i proširiti partnerski odnos sa oglašivačima, kroz kvalitetnu realizaciju promotivnih  projekata.

Naša misija – održavanje kontinuirane komunikacije sa gledaocima i pratiocima, kako bi i dalje proizvodili kvalitetan program, prema želji gledalaca i održali visok procenat gledanosti.

Naša vizija  – biti najsnažnija medijska kuća u ovom delu Srbije.


U skladu sa misijom i vizijom, prateći savremene trendove, osnovan je i  INTERNET POSTAL MLAVA PRESS