Vesti

PODRŠKA INOVATIVNIM MERAMA APZ

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava građane da su raspisani javni pozivi za podršku dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada“ – IPA 2020 u 2024. godini.