Vesti

Postavljeno 30 reciklažnih zvona za staklenu ambalažu

Povodom postavljanja 30 reciklažnih zvona za staklenu ambalažu, u cilju informisanja građana o benefitima reciklaže i pravilnom odvajanju ambalažnog otpada u OŠ danas je održana radionica za učenike, dok je akcija na gradskom trgu odložena zbog vremenskih uslova. Građani će biti obavešteni o novom terminu akcije u kojoj će “Sekopak” pripremiti pokolne za sve koji donesu staklenu ambalažu.

Ovim povodom konferenciju za novinare su održali Hristina Đorđević, predsednica Skupštine opštine Petrovac na Mlavi, Violeta Belanović, generalna direktorka firme “Sekopak” i Bojan Modrlanović, direktor KJP „Izvor“.

Opština Petrovac na Mlavi je posvećena očuvanju životne sredine“ rekla je između ostalog predsednica SO i dodala: „Iz tog razloga mi smo kao opština morali da napravimo određene preduslove kako bi se dalje razvijali u tom pravcu. Jedan od osnovnih preduslova bio je bila izgradnja transfer stanice, koja predstavlja i jednu od najvećih investicija u našoj opštini i sa izgradnjom transfer stanice koja uskoro treba da počne da radi mi zapravo idemo ka konačnom cilju, a to je zatvaranje nesanitarne deponije i regulisanje načina odnošenja otpada. Recikliranje i sortiranje otpada je takođe jedan od važnih preduslova za čistiju opštinu Petrovac na Mlavi. Danas smo napravili prvi korak, ja sam ubeđena da ćemo u budućnosti nastaviti u ovom pravcu da ćemo saradnju proširiti i da ćemo se u budućnosti baviti recikliranjem i drugih vrsta ambalaže, odnosno otpada.“

Ovo je prvi korak, odvajanje staklene ambalaže, za ovim zvonima, mi ćemo u n arednom periodu da uvećamo broj kontejnera za prikupljanje pvc i plastičke, kao i da stvaramo uslove za priklupljanje kartona i drugih reciklabilnih materijala“ rekao je između ostalog direktor KJP Izvor Bojan Modrlanović.

„Sekopak“ je u poslednjih 13 godina sakupio 960.000 tona koji je poslat na reciklažu. Generalna direktorka firme “Sekopak” Violeta Belanović se zahvalila predstavnicima Opštine, kao i Javnom komunalnom preduzeću „Izvor“ što su prepoznali značaj primarne selekcije i postavljanje infrastrukture za primarnu selekciju sa ovih 30 reziklažnih zvona:

Nadam se da se na tome nećemo zaustaviti, da ćemo nastaviti dalje sa postavkom kontejnera i za druge vrste ambalažnog otpada. Tako ćemo napraviti na kraju jednu lepu mrežu koju će građani Petrovca na Mlavi imati za odvajanje ambalažnog otpada na mestu nastanka“.